راهنمای گام به گام برنامه‌ریزی برای کارزار سیاسی

انتخابات آزاد صحنه کارزاری است منصفانه میان بازیگرانی که در نبرد برای کسب آراء بیشتر تلاش می‌کنند. در چنین انتخاباتی شرکت در کارزار انتخاباتی تجربه‌ای هیجان‌انگیز است. از امروز تا روز انتخابات راهی طولانی و پرماجرا پیش روی‌تان است. کمی دوراندیشی و برنامه‌ریزی شما را برای مواجهه با چالش‌های پیش رو آماده می‌سازد. چطور اهداف کارزار انتخاباتی را تعیین کرده، جمعیت هدف آن را مشخص کنید. چطور پیام کارزار را در ارتباط با دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات جمعیت هدف تولید کنید و چطور اعتماد رأی‌دهندگان را نسبت به خود جلب کنید؟ از چه راه‌هایی با آنان در ارتباط قرار گیرید تا پیام‌تان به رأی‌دهندگان برسد و بسیاری پرسش‌های کلیدی دیگر.

اگر نامزد انتخابات هستید یا می‌خواهید در کارزار انتخاباتی نقشی بر عهده بگیرید این راهنما به دردتان می‌خورد.
این راهنما را مؤسسه دموکراتیک ملی (NDI) تهیه کرده. راهنما برای استفاده در افغانستان به زبان فارسی دری ترجمه شده است.