شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا»

شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستادولت از سال ۱۴۰۰ شهرداری‌ها در سراسر کشور را موظف کرده است تا با پیروی از «شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به شیوه‌ای شفاف مردم را از طریق وب‌سایت شهرداری، شورای شهر و دیگر سازمان‌ها و نهادهای وابسته در جریان فعالیت‌های شهرداری قرار دهند. بدین ترتیب شهرداری‌ها باید چارت سازمانی، اطلاعات مربوط به همه مدیران و مسئولین ذی‌ربط، عمل‌کرد مالی شهرداری، و دیگر جزئیات فعالیت‌های شهرداری را از طریق وب‌سایت منتشر کرده یا در صورت درخواست در اختیار مردم قرار دهد. 

اما شهرداری‌ها در عمل تا چه میزان به این وظیفه عمل کرده‌اند؟ نقشه‌های پویای نبض‌ایران میزان پایبندی شهرداری‌ها و شوراهای شهر در سراسر کشور را در طول سال ۱۴۰۱ بررسی کرده و نمایش میدهد. برای مشاهده نقشه شفافیت شهرهای کشور در سال ۱۴۰۱ اینجا کلیک کنید.