نقشه حوزه‌های انتخابیه کشور - انتخابات مجلس ۱۳۹۸

نقشه حوزه‌های انتخابیه کشور - انتخابات مجلس ۱۳۹۸

آیا با حوزه انتخاباتی محل کار یا سکونتتان آشنایی دارید؟ می‌دانید جمعیت حوزه چقدر است و چند کرسی در مجلس دارد؟ نقشه حاضر حدود جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه کشور در انتخابات مجلس اسفندماه ۱۳۹۸ را نمایش می‌دهد.

مشخصات حوزه انتخاباتی از شاخص‌های مهم در میزان قدرت و تأثیرگذاری نماینده مجلس است. اگر جمعیت حوزه انتخابیه به تعداد کرسی آن حوزه در مجلس نسبت به حوزه‌های دیگر زیاد باشد یعنی صدای مردم این حوزه در مجلس ضعیف‌تر است. قوانین ایران حکومت را موظف می‌کند تا به طور دوره‌ای و متناسب با تغییرات جمعیتی تعداد کرسی حوزه‌ها و تعداد کل کرسی‌های مجلس را تنظیم کند. با این حال،‌ ملاحظات سیاسی نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس باعث شده مجلس نتواند در این زمینه به توافق برسد. این یعنی هنوز تعداد کرسی‌های مجلس و توزیع آن میان حوزه‌های انتخابیه کشور عادلانه نیست. 

پیش از انتخابات مجلس دهم نبض‌ایران مطلبی را منتشر کرد تحت عنوان «کرسی‌های مجلس و چالش توزیع عادلانه آن» که تاریخ‌چه، ریشه‌ها و دیگر جزئیات این مسئله بررسی می‌کند. مطلب دیگر نبض‌ایران تحت عنوان «ترکیب مجلس دهم و گستره جغرافیایی پایگاه جناح‌های سیاسی در کشور» نتایج انتخابات مجلس دهم را تحلیل کرده، با ارائه نقشه نتایج حوزه‌ها نشان می‌دهد که هر دو جناح اصلی حاکم در کشور از ناعادلانه بودن توزیع کرسی‌های مجلس در انتخابات زیان می‌بینند. 

نسخه با کیفیت بالای این نقشه را از طریق لینک زیر دانلود کنید.