نقشه حوزه‌های انتخابیه کشور بر پایه تقسیم‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس - ۱۳۹۳

آذر ۱۳۹۳، مرکز پژوهش‌های مجلس نظریه کارشناسی خود را پیرامون طرح توزیع ۲۰ کرسی جدید میان حوزه‌های انتخابیه منتشر کرد. مرکز پژوهش‌ها با طرح دو ایراد اساسی، نتیجه‌گیری می‌کند که توزیع ۲۰ کرسی تازه به صورت عادلانه و غیرتبعیض صورت نگرفته. نخست آن که، مبنای چگونگی تعیین حوزه‌های مستحق افزایش کرسی مشخص نیست. دوم، نادیده گرفتن بندی از سیاست کلی انتخابات است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده. براساس این بند: « تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر پایه جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای ( باید صورت گیرد) که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود.»

نقشه زیر حوزه‌های انتخابیه کشور را بر پایه تقسیم‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس نمایش می‌دهد. این نقشه حوزه‌ها را به سه گروه تقسیم می‌کند. حوزه‌هایی که اختلاف جمعیت‌شان به ازای هر نماینده با میانگین جمعیت حوزه‌های کشور به ازای هر نماینده بیش از ۵۰٫۰۰۰ نفر باشد و حوزه‌هایی که این اختلاف برای آن‌ها کمتر از ۵۰٫۰۰۰ نفر است.

در این نقشه حوزه‌هایی که جمعیت‌شان به ازای هر نماینده بیش از ۵۰٫۰۰۰ نفر بالاتر از میانگین جمعیت حوزه‌ها در کشور به ازای هر نماینده باشد با رنگ نارنجی نمایش داده شده‌اند. این حوزه‌ها به نسبت تعداد کرسی‌های مجلسی که دارند بسیار پر جمعیت هستند. به بیان دیگر، قدرت رأی رأی‌دهندگان در این حوزه‌ها پایین است. حوزه‌هایی که جمعیت‌شان به ازای هر نماینده بیش از ۵۰٫۰۰۰ نفر کمتر از میانگین جمعیت حوزه‌ها در کشور به ازای هر نماینده باشد، بسیار کم جمعیت طبقه‌بندی شده، با رنگ آبی نمایش داده شده‌اند. شهروندان ساکن این حوزه‌ها از قدرت رأی بسیار بالاتری نسبت به میانگین کشور برخوردارند. حوزه‌هایی که اختلاف جمعیت‌شان به ازای هر نماینده کمتر از ۵۰٫۰۰۰ نفر با میانگین کشور باشد، در گروه حوزه‌های با جمعیت مناسب قرار داده شده و با رنگ سفید مشخص گردیده‌اند.

برای مطالعه بیشتر پیرامون توزیع عادلانه کرسی‌های مجلس در ایران از شما دعوت می‌کنیم شماره ویژه نبض‌نامه تحت عنوان «کرسی‌های مجلس و چالش توزیع عادلانه آن» را ملاحظه کنید.

دیگر منابع مرتبط با انتخابات