نقشه شهرهایی که اطلاعات مربوط به پروژه‌های شهرداری را از طریق وب‌سایت در دسترس عموم قرارمی‌دهند

پیگیری پروژه‌های شهرداری، بودجه‌ای که در عمل برای آن هزینه شده و میزان موفقیت و کارآمدی آن راه مؤثری برای بررسی عمل‌کرد بودجه و تشویق به شفافیت و پاسخگویی در شهرداری است. بخش مهمی از این کار مستلزم دسترسی به اطلاعات بودجه، صرف هزینه‌ها و جزئیات قراردادهای شهرداری است. با این حال میزان اطلاعاتی که شهرداری‌های کشور در مورد پروژه‌های جاری، لایحه بودجه و دیگر جنبه‌های عمل‌کرد مالیشان از طریق وب‌سایت منتشر می‌کنند متفاوت است. نقشه حاضر نمونه‌ای از شهرداری‌هایی را نشان می‌دهد که اطلاعات پروژه‌های جاری و تدارکات را منتشر می‌کنند.

آیا شهرداری شهرتان جزء این گروه است؟ 

شهرهایی که اطلاعات پروژه‌های جاری شهرداری را از طریق وب‌سایت منتشر می‌کنند