پیش‌درآمدی بر انتخابات محلی در ایران

پیش‌درآمدی بر انتخابات محلی در ایران

زمان انتخابات معمولا در ایران فضا تا حدی برای رسانه‌ها و جامعه مدنی باز می‌شود. به خصوص، انتخابات شوراهای شهر و روستا فرصتی برای شهروندان فراهم می‌سازد تا محیطی نسبتاً آرام‌تر در فرایند انتخابات مشارکت کنند. درک ساختار حکومت در سطح محلی عامل مهمی است برای تشویق شهروندان به مشارکت در اداره امور شهر و محله خود. این پیش‌درآمد مروری دارد بر ساختارهای محلی و منطقه‌ای حکومت در ایران. همچنین نگاهی دارد بر پیشینه انتخابات شوراهای شهر و روستا و رابطه و تأثیری که در بستر انتخابات ۱۳۹۶ ایران خواهد گذاشت.