کارت گزارش کمیسیون‌های ارتباطات هند ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰

کارت گزارش کمیسیون‌های ارتباطات هند

ماه اکتبر ۲۰۲۰ مترادف با ۱۵ سالگیه اجرای قانون «حق اطلاعات» در  کشور هند است. این قانون میلیون‌ها نفر را قادر کرده به اطلاعات دولتی دسترسی پیدا کنند و بتوانند از آن طریق حکومت را پاسخگو نگه دارند. طبق قانون حق اطلاعات کمیسیون‌های اطلاعات مرجع تجدیدنظر نهایی هستند و وظیفه دارند از حق اساسی مردم به اطلاعات محافظت کرده آن را تسهیل کنند.

 

گروه شهروندی Satark Nagrik Sangathan (SNN) با هدف تشویق به شفافیت و مسئولیت‌پذیری دولت گزارشی از عمل‌کرد کمیسیون‌های اطلاعات در سراسر کشور هند تهیه کرده است. نسخه پی‌دی‌اف این گزارش تحت عنوان «کارت گزارش کمیسیون‌های اطلاعات، ۲۰۱۹-۲۰۲۰» را می‌توانید پایین صفحه دانلود کنید.

 

این گزارش عمل‌کرد کمیسیون مرکزی اطلاعات و ۲۸ کمیسیون ایالتی در هند را از این جهات بررسی کرده است: تعداد اعضا در هر کمیسیون؛ سابقه و ترکیب جنسیتی کمیسیون‌ها؛ تعداد موارد تجدید نظر/شکایت ثبت شده و تعداد موارد مختومه؛ میانگین سالانه موارد مختومه به ازای هر عضو کمیسیون؛ تعداد درخواست‌ها/شکایاتی که کمیسیون‌ها برگشت داده‌اند؛ تعداد پرونده‌های در حال رسیدگی؛ زمان تخمینی انتظار برای مختومه شدن درخواست تجدید نظر‌/شکایت؛ تأثیر همه گیری کووید-۱۹ بر عمل‌کرد کمیسیون‌های اطلاعات؛ میزان تناوب تخلفات مجازات شده توسط کمیسیون‌ها؛ خسارتی که توسط کمیسیون‌ها پرداخت شده و میزان شفافیت آن‌. این گزارش دوره آوریل ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰ را پوشش می دهد.