تولید پیام‌های قابل پذیرش و قدرت‌مند

مقدمه

انجام هرگونه اصلاحات معنادار در عرصه سیاست و یا روش‌های سیاسی نیاز به متقاعد کردن اکثریت جامعه نسبت به لزوم انجام تغییرات و مفید بودن آن دارد. یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای قانع کردن دیگران در خصوص این‌که تغییر، هم برای خودشان خوب است و هم برای دیگران، ارائه استدلال‌های قانع‌کننده است. شیوه فعالانه شناسایی مخاطب و در میان گذاشتن ایده‌های تغییر با او را "پیام رسانی" می‌نامیم. بر اساس این تعریف، "پیام" در واقع همان محتوا یا ایده‌ای است که قصد انتقال و رساندن آن به مخاطب را داریم.

در خلال این دوره آموزشی، اصول اولیه پیام رسانی، عناصر سازنده یک پیام خوب و روش بکارگیری موثر پیام برای پیش‌برد اهداف خود را خواهید آموخت. عناوین درس‌های این دوره عبارتند از:

  1. پیام چیست؟
  2. ویژگی‌های یک پیام خوب
  3. شناخت مخاطب
  4. فعالیت مدنی در یک محیط استبدادی
  5. ترتیب‌دادن یک طرح پیام رسانی
  6. روش ارائه پیام

پیام رسانی علم نیست، بلکه نوعی هنر است. هیچ روش ارتباطی وجود ندارد که بتوان آن را در همه وضعیت‌ها بطور یک‌سان بکار برد. شما اصول اساسی تاثیرگذار در پیام رسانی را خواهید آموخت، اما موفقیت یا شکست طرح بستگی به شیوه اجرای این اصول در موقعیت خاصی که در آن قرار گرفته‌اید دارد. در واقع روش و استراتژی خاصی را نباید به‌عنوان یک اصل نوشته شده و قانون‌مند در نظر گرفت. هنر برقراری ارتباط موثر، نیازمند داوری و حکمت جداگانه، با توجه به شرایط هر موقعیت خاص است. نتیجه مطلوب در اثر تکرار و ممارست و نیز درک مخاطبان و آشنایی با منافع و تجربیات آن‌ها بدست می‌آید. این دوره آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا پیام خود را بپرورانید، آن را با موقعیت انطباق دهید و به مخاطب مورد نظر برسانید.

ضمیمه
درس یک1.24 مگابایت
درس دو8.64 مگابایت
درس سه6.67 مگابایت
درس چهار8.23 مگابایت
درس پنج1.25 مگابایت
درس شش1.69 مگابایت