درس سوم: معاهدات بین‌المللی و قوانین ایران

در پایان این درس قادر به فراگیری موارد زیر خواهید شد:

  • معاهدات بین‌المللی و سیستم قانونی ایران؛
  • فرایند تصویب یک اعلامیه در ایران؛
  • معاهدات و کنوانسیون‌هایی که ایران به آن‌ها پیوسته است؛
  • چالش‌های موجود بر روند پیاده‌سازی استانداردهای حقوق بشر در مواجهه با قانون اساسی ایران؛ و
  • پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی خویش.