یادآوری نکات مهم

  • روابط خوب بین اعضای گروه در کارهای اجتماعی حائز اهمیت است، زیرا دستیابی به اهداف دشوار بوده و مشاهده نتایج مثبت ممکن است به مدت زمانی طولانی نیاز داشته باشد.
  • موفق‌ترین گروه‌ها برخاسته از روابطی مبتنی بر ارزش‌های مشترک هستند.
  • آمال و آرزوها به همراه هم هدف و جهت‌گیری سازمان را تعیین می‌کنند. آمال و آرزوها اغلب در مأموریت و چشم‌انداز سازمان نمود می‌یابند.
  • پس از این که مأموریت و چشم‌انداز سازمان مشخص شدند، گروه می‌تواند ساختارها، خط مشی‌ها، و رویه‌های مناسب و مورد نیاز را ایجاد کند.
  • منابع عبارتند از مواد، زمان، مهارت‌ها، و پول، که یک گروه در فعالیت‌های خود به آن‌ها نیازمند است.
  • گاهی اوقات گروه‌ها همکاری نزدیک با سایر گروه‌ها را سودمند می‌یابند. در برخی از موارد این مشارکت‌ها مبتنی بر به اشتراک‌گذاری مهارت‌ها، تخصص یا منابع مالی هستند.
  • صبورانه و عمیق‌تر به کار خود بیندیشید تا دریابید آیا فعالیت‌های شما مؤثر بوده‌اند یا خیر، و همچنین آیا لازم است استراتژی‌هایی را برای تضمین بهترین نتایج ممکن به‌کار گیرید یا خیر.