افزایش سهم مالیات کاهش سهم نفت؛ تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ با سال قبل

سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در تامین منابع بودجه سال ۱۴۰۳، به ۴۵.۶ درصد رسیده است.

سهم این درآمدها از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رقمی در حدود ۴۱.۷ درصد بود که نشان‌دهنده ۳.۹ واحد درصد افزایش سهم این منابع درآمدی در لایحه بودجه سال آینده است.

در مقابل سهم درآمدهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال ۱۴۰۳ به ۲۳.۸ درصد کاهش یافته است. 

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده بود ۳۰.۵ درصد از مجموع مابع عمومی خود را از محل فروش و صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تامین کند.

البته اعداد مربوط به سهم درآمدهای نفتی در لوایح بودجه، بخش تامین مستقیم منابع از این محل درآمدی محسوب می‌شوند و سهم واقعی درآمدهای نفتی در تامین بودجه معمولا با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی یا کاهش سهم قانونی صندوق و تهاتر بدهی‌ها یا تامین بودجه دستگاه‌ها از طریق مجوز فروش مستقیم به آنها به اعداد و ارقام بالاتری تغییر می‌یابد.

تغییر سهم این درآمدها از منابع عمومی بودجه باعث شده تا کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یابد، کسری تراز عملیاتی بودجه لایحه سال ۱۴۰۲، ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بهبود یافته است.

این مقاله با همکاری ایران‌بودجه تهیه و منتشر شده است.