داده‌نما: نمودار مقایسه درصد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی و میانگین مجالس خاورمیانه و شمال آفریقا

میان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، چهار انتخابات مجلس در ایران برگذار شده. در نخستین این انتخابات نسبت حضور زنان در مجلس رقمی در حدود نسبت میانگین حضور زنان در مجالس منقطه خاورمیانه و شمال آفریقا را نشان می‌دهد. اما درحالی که با گذر زمان میانگین حضور زنان در مجالس منقطه سیر سعودی سریعی را نشان می‌دهد، ایران کماکان در همان حدود ۳٪ باقی مانده.

نسبت نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی