داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی: پیش‌درآمدی بر پایش عملکرد نهادهای حکومتی با استناد به شواهد

داده و مسئولیت‌پذیری

ابزارها و روش‌های متنوعی وجود دارد که کنشگران به کمک آن می‌توانند دولت را پاسخ‌گو و مسئولیت‌پذیرتر کنند. داده یکی از قدرتمندترین این ابزارها است.

پایش عملکرد نهادهای دولتی از طریق گردآوری دقیق داده و شواهد، جامعه مدنی را قادر می‌کند تا دولت را به شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر تشویق کند. این نوع فعالیت داده-محور بالقوه می‌تواند اعتبار جامعه مدنی را بازسازی کرده، روابط بین گروه‌های ذینفع را تقویت کند و این حس را در جامعه ایجاد کند که دولت و جامعه مدنی به سمت هم‌کاری با هم حرکت می‌کنند.

این پیش‌درآمد نکات کلیدی مربوط به گردآوری داده را در کنار تجربه‌های مفید در مورد کاربرد داده در فعالیت مدنی ارائه می‌کند. در ضمن خواننده را با چالش‌های پیش روی کار جمع‌آوری و استفاده از داده آشنا می‌کند. در پایان نیز فهرستی از منابع مفید ارائه شده است.