راهنمای جیبی - پایش کیفیت ارائه خدمات عمومی

اجتماعتان را در نظر بگیرید. کجاها خوب‌ کار می‌کند؟ انتظار دارید چه زمینه‌هایی بهبود پیدا کند؟ همسایه، خانواده و دوستتان به این پرسش‌ها چه طور جواب می‌دهند؟ می‌دانیم که دولت موظف است خدمات اولیه‌ای مانند تحصیل، بهداشت و درمان و جاده و خیابان را برای مردم فراهم کند. ولی چگونه می‌توان مطمئن شد که این خدمات به درستی نیازهایمان را برآورده می‌کنند؟ مردم می‌توانند به دولت بگویند که چه خط مشی‌هایی را می‌خواهند، به طور مستمر تصمیم‌گیری و نحوه اجرای آن را پایش کنند و اگر اجرای خط مشی یا ارائه خدمات پاسخ‌گوی نیازشان نبود آن را به دولت گزارش دهند.

اگر شما فردی هستید که به جامعه‌اش اهمیت می‌دهد و دوست دارد وضعیت ارائه خدمات عمومی در محله و شهرش را بهبود دهد پایش کیفیت ارائه خدمات یکی از روش‌های تلاش برای بهبود امور و تشویق به پاسخگویی مسئولان مربوطه است. دوره آموزشی نبض‌ایران تحت عنوان «پایش ارائه خدمات عمومی:‌ چه طور می‌توان دولت را تشویق به مسئولیت‌پذیری کرد» به تفصیل مفاهیم و روش‌های پایش را شرح می‌دهد. راهنمای جیبی پایش کیفیت ارائه خدمات هم به شما کمک می‌کند تا مراحل کار را راحت‌تر دنبال کرده، بتوانید ساده‌تر آن را برای دوستان و همکارانتان توضیح دهید. پایین این صفحه نسخه پی‌دی‌اف «راهنمای جیبی - پایش کیفیت ارائه خدمات عمومی» را دانلود کنید.