رشد یک و نیم برابری درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به چه معنی است؟

ایران چک پنجاه هزار تومانی

درآمدهای مالیاتی انواع مختلفی دارند و از مسیرهای متفاوتی کسب می‌شوند، علاوه بر اهمیت رشد مجموع این درآمدها، میزان تغییرات در اجزای درآمدهای مالیاتی نیز برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت است.

اگرچه به دلیل ارائه متفاوت و دو مرحله‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، هنوز جزئیات جداول و پیوست‌های بودجه منتشر نشده و نمی‌توان به تغییرات تمامی اجزای درآمدها و منابع بودجه سال‌ آینده پرداخت، اما بر اساس جداول منتشر شده در بخش نخست بودجه ۱۴۰۳، مشخص است که مالیاتهای مستقیم، شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و ثروت، سهم ۵۸ درصدی و مالیاتهای غیرمستقیم، شامل مالیات بر کالا و خدمات، سهم ۴۱.۹ درصدی از درآمدهای مالیاتی را در لایحه پیشنهادی به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین از همین سطح از اطلاعات منتشر شده از لایحه بودجه ۱۴۰۳، می‌توان دریافت که بیشترین رشد درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات و همچنین مالیات بر اشخاص حقوقی است.

بر اساس جدول ۲-۱ بودجه، درآمدهای ناشی از مالیات بر کالا و خدمات با ۵۴.۵ درصد افزایش نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲،‌ رقم ۴۶۹.۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سهم این جزء مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی به حدود ۴۲ درصد می‌رسد.

درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر اشخاص حقوقی نیز با رشد ۵۳.۵ درصدی به ۴۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اندکی بیش از ۴۰ درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال آینده از این جزء از درآمدهای مالیاتی، تامین خواهد شد.

این مقاله با همکاری ایران‌بودجه تهیه و منتشر شده است.