صفحه اطلاعات

یازدهمین انتخابات مجلس جمهوری اسلامی ایران روز دوم اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد. از اول انقلاب این انتخابات کم‌ترین میزان حضور رأی‌دهندگان را شاهد بوده است. نقشه میزان مشارکت به تفکیک استان را اینجا ملاحظه کنید. در واکنش دولت برخلاف رسم جاری جزئیات نتایج انتخابات از جمله میزان حضور رأی‌دهندگان در سطح بیشتر
در این مقاله اصلاحات قانون انتخابات مورخ 1391/10/26 توضیح داده شده و تفاوت های مورد انتظار برای انتخابات پیش رو شرح داده شده است.