حقوق کار و کارگر

گزارش گزارش سایه (Shadow Report)، مکانیزمی است که از طریق آن، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) می‌توانند موارد نقض حقوق بشر در کشورشان را در کمیته حقوق بشر سازمان ملل مطرح و پیگیری کنند. سازمان ملل متحد از طریق این مکانیزم جامعه مدنی در کشورهای عضو را قادر ساخته فارغ از مصلحت‌های سیاسی، موانع و بیشتر
این هفته با حقوق بشر در ایران حقوق کارگر روز اول ماه مه، کارگران ایرانی نیز همچون دیگر همتایان خود در سرتاسر جهان، روز جهانی کارگر را جشن گرفتند. با این حال،  وزارت کار، پیرو رویه هشت سال گذشته، از اعطای مجوز راهپیمایی روز کارگر امتناع ورزید. هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بیشتر
آغاز جنبش کارگری در ایران به ۱۲۸۵ هجری شمسی و زمانی باز می‌گردد که کارگران صنعت چاپ در تهران، اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران را راه انداختند. پس از آن، جنبش کارگری به سرعت هم در سطح جامعه و هم در گستره عمل توسعه یافت. همچون موارد مشابه در منطقه جنبش کارگری در ایران نیز از تبلیغات جنگ سرد بسیار بیشتر