روش‌های جامعه مدنی برای مسئولیت‌پذیر کردن حکومت‌ها

گزارش GSDRC سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد: گستره روش‌هایی که نهادهای جامعه مدنی می‌توانند از طریق آن به شهروندان کمک کنند حکومت‌شان را مسئولیت‌پذیر سازند کدام است؟ گزارش فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه بیش از ۳۰ نهاد جامعه مدنی را جمع‌بندی کرده که دامنه گوناگونی از عملکردها را در بر می‌گیرد.

گزارش برای تشریح انواع فعالیت‌های جامعه مدنی در این زمینه دسته‌بندی گسترده‌ای ارائه می‌دهد. فعالان مدنی می‌توانند از یک سو افکار عمومی را در سطح گسترده هیجان زده کرده یا پشت صحنه از طریق ارتباطات‌شان چانه‌زنی کنند. در عمل احتمالاً نهادهای جامعه مدنی چندین فعالیت را به طور هم‌زمان پی خواهند گرفت. گزارش انواع فعالیت‌ها را در چند گروه اصلی طبقه‌بندی کرده، از جمله: مکانیزم حقوقی، کارزارهای رسانه‌ای، حسابرسی اجتماعی، ایجاد ائتلاف و غیره. فعالیت‌های اشاره شده تأثیرات مختلفی نیز دارند، از جمله: تغییر در خط مشی حکومت، افزایش شفافیت، بهبود وضعیت معیشتی و کاهش فساد در سطح محلی.