متن کامل لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران

بودجه شهرداری مهم‌ترین سند مالی شهر است که هر سال مسیر دخل و خرج خرد و کلان شهر را تعیین می‌کند. اقلام بودجه شهرداری هر کدام به طور مستقیم بر کیفیت خدماتی که شهرداری ارائه می‌کند تأثیر دارد. زیرا که اگر به مسئله‌ای بودجه کافی تخصیص داده نشده باشد این به آن معنی است که کار شهرداری در آن مورد لنگ می‌زند. از این رو مهم است که مردم به بودجه شهرداری و آن چه که در آن هست و نیست توجه نشان دهند. راه‌های زیادی وجود دارد که از طریق آن می‌توان با روند تصمیم‌گیری و اجرای بودجه تعامل ایجاد کرد. یعنی این که بر اقلام بودجه تأثیر گذاشت. علاوه بر آن راه‌های بسیار هست که از طریق آن می‌توان روند اجرای بودجه را پایش کرد، یعنی چک کرد و دید که آیا بودجه آن طور که باید خرج می‌شود. این کمک می‌کند تا شهرداری بیشتر به مسائل و اولویت‌های شهروندان پاسخگو شود. 

برای مطالعه و آگاهی بیشتر پیرامون مسائل مرتبط با بودجه و مسئولیت‌پذیرتر کردن مقامات محلی در این زمینه به مرکز بودجه نبض‌ایران مراجعه کنید. مرکز بودجه نبض‌ایران مخزنی است از منابع مختلف پیرامون بودجه در ایران.