اینفوگرافیک: نسبت بودجه نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

بودجه سال ۱۳۹۷ کشور چطور میان نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی موازی یعنی سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و ... تقسیم شده است؟ اینفوگرافیک زیر نسبت بودجه هر یک از این نهادها را به کل بودجه نظامی - امنیتی کشور نشان می‌دهد. این داده‌نما به صورت پویا تهیه شده است. کلیک روی هر قسمت رنگی میزان بودجه نهاد مورد نظر را به میلیون ریال نمایش می‌دهد. بودجه نهادهای حکومتی تعیین می‌کند که در سال آینده هر نهاد چه منابعی در اختیار داشته و چگونه باید آن را هزینه کند. بیشتر نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی در ایران خارج از نظارت دولت و به دور از چشم نمایندگان مجلس اداره می‌شوند. با این حال، نهادهای موازی همچون ارتش، سپاه، بسیج و .. هزینه‌های موازی نیز به همراه می‌آورند. همانطور که در چارت زیر ملاحظه می‌شود، بودجه ارتش که وظیفه اصلی دفاع از مرزهای کشور را بر عهده دارد حدود یک سوم بودجه سپاه پاسداران و حتی کمتر از بودجه نیروی انتظامی است. برای مطالعه عمیق‌تر لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به این لینک مراجعه کنید. دیگر منابع مفید: - دوره آموزشی آنلاین - پایش بودجه در سطح ملی و محلی - پیش‌درآمدی بر پایش بودجه در ایران