اینفوگرافیک: نگاهی به بودجه دانشگاهی کشور در سال ۱۳۹۷ به تفکیک استان

بودجه نهادهای حکومتی نقش اساسی در نحوه ارائه خدمات توسط آن‌ها به مردم دارد. بودجه تعیین می‌کند که در سال آتی هر نهاد چه میزان منابع برای ارائه خدمات در دست داشته و چطور باید آن را هزینه کند. شهروندان از طریق نظارت و پایش روند تصویب و اجرای بودجه می‌توانند بر کیفیت خدمات ارائه شده تأثیر بگذارند. داده‌نمای زیر نگاهی دارد بر جنبه‌های مختلف بودجه دانشگاهی که به هر استان در سال ۱۳۹۷ اختصاص داده شده است. متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را می‌توانید از طریق این پیوند مطالعه کنید. دیگر منابع مفید: - دوره آموزشی آنلاین - پایش بودجه در سطح ملی و محلی - پیش‌درآمدی بر پایش بودجه در ایران