اینفوگرافیک: نسبت امور مختلف در بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

جدول شماره ۶ در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور میزان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای اختصاص داده شده به هر یک از امور اصلی در کشور شامل: امور خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور قضائی، امور اقتصادی، امور محیط زیست، امور مسکن، عمران شهری و روستائی، امور سلامت، امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری، امور آموزش و پرورش و امور رفاه اجتماعی را مشخص می‌کند. نمودار زیر نسبت اختصاص داده شده به هر یک از این امور را نشان می‌دهد. برای اطلاع از جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به این صفحه مراجعه کنید. دیگر منابع مفید: - دوره آموزشی آنلاین - پایش بودجه در سطح ملی و محلی - پیش‌درآمدی بر پایش بودجه در ایران