پول ما، مسئولیت ما: راهنمایی برای شهروندان در راه پایش بودجه و هزینه‌های دولتی

این کتابچه راهنما تحت عنوان «پول ما، مسئولیت ما: راهنمایی برای شهروندان در راه پایش هزینه‌کردهای دولت» توسط The International Budget Partnership تهیه شده است. راهنما تلاش می‌کند شهروندان و سازمان‌های جامعه مدنی (سمن‌ها) را با روش‌هایی آشنا کند تا نحوه تولید و صرف بودجه توسط دولت را پیگیری کنند. بودجه دولت در سطح ملی و محلی بیشترین تأثیر را بر زندگی مردم دارد. شهروندان با تمرکز بر روند بودجه می‌توانند از مشارکت‌شان نتایج ملموسی به دست آورده، مسئولان را تشویق به پاسخگوئی کنند.

بخش نخست این کتابچه راهنما مروری دارد بر روندهای اجرای بودجه توسط دولت‌ها در جهان. بخش‌های دو تا پنج، چهار راه‌کار مختلف را برای پایش و پیگیری صرف بودجه ارائه می‌کند: اجرای بودجه، عقد قراردادها، سنجش میزان تأثیرگذاری (بودجه) و ممیزی بودجه و روندهای نظارتی قوه مقننه.

پایش بودجه روندی است که شهروندان و سازمان‌های جامعه مدنی به کمک آن می‌توانند حکومت را در زمینه ارائه خدمات مسئولیت‌پذیر کنند. شهروندان از طریق مشارکت مداوم در روند بودجه می‌توانند انتظارات و دغدغه‌های‌شان را با تصمیم‌گیران مطرح کرده بر روند اختصاص و صرف بودجه تأثیرگذارتر باشند.

این کتابچه راهنما همچنین تعدادی بررسی موردی را گرد آورده تا با تفصیل روش‌ها، چالش‌ها و موفقیت‌های ۱۷ سازمان غیر دولتی فعال در زمینه پایش بودجه را شرح دهد. این سازمان‌ها در ۱۲ کشور از قاره‌های آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی پراکنده هستند.

برای کسب اطلاع بیشتر در زمینه پایش بودجه و ارائه خدمات دولتی مطالعه دو دوره آموزشی مرتبط با این موضوع توصیه می شود. در ضمن، بخش منابع مرتبط در جعبه سمت چپ این صفحه نیز دیگر منابع مرتبط با پایش خدمات دولتی و تشویق به مسئولیت‌پذیری مقامات در ایران را معرفی کرده است.

کتابچه راهنما را اینجا دانلود کنید:

پول ما، مسئولیت ما: راهنمایی برای شهروندان در راه پایش هزینه‌کردهای دولت - پی‌دی‌اف