انتخابات

نبض‌نامه مهر ۱۳۹۵ مقدمه نظام حکومتی در ایران برپایه تمرکز در مرکز بنا گذاشته شده. با این حال، قانونگذار با هدف جلب مشارکت مردمی برخی رده‌های تصمیم‌گیری، اجرا، مشورت و نظارت را به نهادهای محلی سپرده است. وزارت کشور مسئول کنترل و نظارت بر روند کار حکومت در سطح محلی است. هرچند کماکان بخش‌های اصلی بیشتر
بنا نهادن «قواعد بازی» انتخابات برای همه احزاب سیاسی، نامزدها و شهروندان امری حیاتی محسوب می‌شود. انتخابات مردم‌سالار راه‌گشای رقابتی عادلانه و مسالمت‌آمیز میان کسانی است که قرار است به نمایندگی از طرف مردم قدرت حکومت کردن را به دست آورند. همچنین، انتخابات دموکراتیک به مردم امکان می‌دهد تا به شیوه بیشتر
کاریکاتور از کیانوش رمضانی. در طول سال ۹۴، کنشگران حقوق زن و دیگر گروه‌ها برای افزایش تعداد وکلای زن در مجلس به‌طور گسترده‌ای تلاش کردند و در نتیجه ۱۷ زن توانستند به مجلس دهم راه یابند. این دور مجلس بالاترین شمار زنان در مجالس پس از انقلاب را شاهد است. نکته دیگر این که برای نخستین بار تعداد زنان بیشتر
نبض‌نامه اردیبهشت ۱۳۹۵ ایران سرزمین پهناوری است با اقلیمی رنگارنگ از نظر قومی، مذهبی و فرهنگی. در چنین گستره‌ای خواسته‌ها، مشکلات و گرایش سیاسی مردم در نقاط مختلف کشور با یکدیگر فرق دارد. محدودیت فعالیت مدنی - سیاسی،‌ آزادی بیان و آزادی تجمعات باعث می‌شود تا نهادهای انتخابی مانند مجلس نتوانند به بیشتر
نقشه زیر حوزه‌های انتخابیه‌ای را نشان می‌دهد که در انتخابات سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی امکان داشت فهرست امید نامزدهای بیشتری به مجلس بفرستد. در ایران کرسی‌های مجلس به شیوه‌ای عادلانه میان حوزه‌های انتخابیه تقسیم نشده‌اند. بدان معنی که در برخی مناطق جمعیت حوزه به ازای هر نماینده مجلس در حوزه بسیار بیشتر
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای مستقل را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، حوزه‌هایی‌اند که در آن انتخابات به دور دوم کشیده شده. درصد پیروزی نامزدهای مستقل بر پایه تعداد نامزدهای منتخب در دور اول انتخابات در هر حوزه بر تعداد کل کرسی‌های حوزه بیشتر
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای اصولگرا را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، حوزه‌هایی‌اند که در آن انتخابات به دور دوم کشیده شده. درصد پیروزی نامزدهای اصولگرا بر پایه تعداد نامزدهای منتخب در دور اول انتخابات در هر حوزه بر تعداد کل کرسی‌های بیشتر
نقشه زیر حوزه‌های انتخابیه‌ای را نشان می‌دهد که در انتخابات سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی امکان داشت اصولگرایان نامزدهای بیشتری به مجلس بفرستند. در ایران کرسی‌های مجلس به شیوه‌ای عادلانه میان حوزه‌های انتخابیه تقسیم نشده‌اند. این بدان معنی است که در برخی مناطق جمعیت حوزه به ازای هر نماینده مجلس در حوزه بیشتر
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای فهرست امید را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز نشان داده شده‌اند، حوزه‌هایی هستند که در آن انتخابات به دور دوم کشیده شده. درصد پیروزی نامزدهای فهرست امید بر پایه تعداد نامزدهای منتخب در دور اول انتخابات بر تعداد کل کرسی‌ بیشتر
نقشه زیر، حوزه‌های انتخابیه کشور را ترسیم می‌کند. حوزه‌هایی که با رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند به طرز غیرقابل قبولی کرسی در مجلس شورای اسلامی کم دارند. این تقسیم‌بندی بر پایه راهنمای کمیسیون ونیز ترسیم شده. بر پایه این راهنما، اختلاف نسبت جمعیت حوزه‌های انتخابیه به تعداد کرسی‌های مجلس نمی‌بایست بیش بیشتر