داده‌نما: مقایسه بودجه برخی نهادهای حکومتی غیر پاسخگو به مجلس با بودجه چند نهاد پاسخگو

بخش بزرگی از بودجه سالیانه کشور صرف نهادهایی می‌شود که به مجلس یا دیگر بخش‌های انتخابی حکومت پاسخگو نیستند. یعنی این سازمان‌ها بدون نظارت مردم از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. اینفوگرافیک زیر به شیوه‌ای پویا بودجه سال ۱۳۹۷ برخی از این نهادها را با بودجه چهار نهاد دولتی پاسخگو به مجلس مقایسه کرده است. همه ارقام بودجه به میلیون ریال هستند. برای مشاهده نام نهاد دولتی و بودجه اختصاص یافته به آن نمایش‌گر را روی دایره مربوطه نگه دارید. عدم پاسخگوئی به نمایندگان مردم به معنی آن است که کسی نمی‌تواند عملکرد یا بازدهی سازمان مربوطه را سنجیده یا مورد پرسش قرار دهد. برای مطالعه متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۷ به این لینک مراجعه کنید. دیگر منابع مفید: - دوره آموزشی آنلاین - پایش بودجه در سطح ملی و محلی - پیش‌درآمدی بر پایش بودجه در ایران