نقشه: سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی هر استان از لایحه بودجه ۱۳۹۷ چقدر است؟

بودجه نقش مهمی در تعیین کیفیت خدماتی که نهادهای دولتی به مردم ارائه می‌کنند ایفا می‌کند. نقشه زیر میزان بودجه اختصاص داده شده به دانشگاه‌های پزشکی هر استان را در لایحه بودجه ۱۳۹۷ نمایش می‌دهد. از یک سو این نقشه ممکن است به کار دانشجویان پزشکی بیاید که می‌خواهند برای ادامه تحصیل برنامه‌ریزی کنند. اما از سوی دیگر این نقشه نشان می‌دهد که چطور بیشتر امکانات آموزش پزشکی در تهران و چند مرکز شهری دیگر در کشور تجمع یافته است. برای مطالعه متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۷ به این لینک مراجعه کنید دیگر منابع مفید: - دوره آموزشی آنلاین - پایش بودجه در سطح ملی و محلی - پیش‌درآمدی بر پایش بودجه در ایران